Portföljbolag

Portföljbolag

 

Innehaven

HCN Groups Innehav består av både noterade och onoterade innehav i olika affärssegment. Flertalet av innehaven har en bred geografisk spridning och med verksamhet utanför Sveriges gränser och flertalet av HCN Groups investeringar sker i innovativa bolag med stark tillväxtpotential.