Idogen AB

Logo Hoodin
Hoodin AB
Jan 12, 2017
Innenco
Aug 16, 2018

Idogen AB

Logo Idogen

Idogen AB

Idogen AB utvecklar ett unikt behandlingskoncept för att inducera immunologisk tolerans. Metoden bygger på autolog cellterapi med patientens egna dendritiska celler och farmakologisk uppreglering av det kroppsegna enzymet IDO-1 med läkemedlet zebularin i dessa celler.

Bolaget grundades år 2008 kring denna principiella upptäckt av professor Leif G. Salford, professor Hans-Olov Sjögren, professor Bengt Widegren och professor Bertil Persson vid Lunds Universitet.

Idogen AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE 223 63 Lund
info@idogen.com