Enzymatica AB

Logo BIMObject
BIMobject AB
Jan 12, 2017
Logo GWS
GWS Production AB
Jan 12, 2017

Enzymatica AB

Logo Enzymatica

Enzymatica AB

Enzymatica AB utvecklar och säljer produkter mot infektionsdrivna sjukdomar baserade på ett enzym från djuphavstorsk. Vårt utvecklingsarbete omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi.

Vår affärsidé är att erbjuda unika enzymbaserade produkter som möter medicinska behov och leder till ökad livskvalitet, förbättrad hälsa samt positiva hälsoekonomiska effekter.
I vår lanserade medicintekniska produktportfölj finns ColdZyme® Munspray mot förkylning, som introducerades receptfritt på den svenska apoteksmarknaden under 2013. Därutöver befinner sig ett antal produkter i utvecklingsfas.

Läs om bolaget och aktien på Aktietorget.
För information om Enzymaticas produkter – läs mer på www.coldzyme.se
Följ Enzymatica på Mynewsdesk.

Enzymatica AB
Ideon Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden
Telephone: +46 (0)46-286 31 00
info@enzymatica.se