Wexito 3 AB förvärvar aktier i Inuheat Group AB

HCN Group fortsätter öka successivt i IDOGEN
Jul 20, 2016
HCN Group AB förvärvar 20 % av bolaget Freedesk AB
Jul 29, 2016
Show all

Wexito 3 AB förvärvar aktier i Inuheat Group AB

Den 8 juni 2016 förvärvade det av HCN Group AB delägda bolaget Wexito 3 AB 25% av aktierna i teknikföretaget Inuheat Group AB. Inuheat AB bedriver forskning, utvecklar och säljer ett system för aktiv uppvärmning av kläder.

Inuheats uppvärmningssystem är en teknikplattform som gör det möjligt för klädtillverkare att på ett enkelt sätt implementera Inuheats teknik i sina plagg. Tekniken lämpar sig för såväl sport- och fritidskläder som yrkeskläder och kläderna säljs under respektive tillverkares varumärke.

HCN Group AB ser stor potential i denna banbrytande standard på marknader världen över och ser med stor tillförsikt fram emot den expansion bolaget kommer göra den närmaste tiden.

Comments are closed.