Rethinking Care Sweden AB inleder samarbete med MedHelp AB

Aino Health startar verksamhet i Sverige – Stockforsa Invest med 500 anställda första kund
Dec 22, 2016
HCN Group - Aino
Aino Health stärker ledningsgruppen
Jan 4, 2017
Show all

Rethinking Care Sweden AB inleder samarbete med MedHelp AB

HCN Group - Rethinking

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har genom sin e-hälsoplattform Agilit kopplat samman MedHelp AB:s (”MedHelp”) IT-system med det journalsystem som Aleris Vårdcentral (”Aleris”) i Tyresö använder. Detta medför att MedHelps sjuksköterskor på distans kan överta ansvaret för alla inkommande samtal till vårdcentralen för rådgivning och tidsbokning. Härutöver har Agilit Svenska AB tecknat avtal med MedHelp om fortsatt samarbete.

MedHelp har ett callcenter med 200 sjuksköterskor. Genom att dessa nu via sammankoppling till Aleris Vårdcentral har fått tillgång till delar av vårdcentralens journalsystem kan de bistå Aleris med en komplett telefontjänst på samma sätt som om de fanns på plats på vårdcentralen. Sjuksköterskorna kan ge säker sjukvårdsrådgivning, svara på frågor om provsvar och remissvar samt boka läkarbesök direkt i vårdcentralens journalsystem. Detta ger en högre vårdkvalitet och mer kostnadseffektiv vård genom att rätt patient bokas till rätt vårdnivå. Härutöver har telefonköerna från ena dagen till den andra kraftigt förkortats. Det är första gången som denna typ av e-hälso-integration har gjorts i Sverige med start i Stockholms läns landsting (”SLL”). Genomförandet har varit ett samarbetsprojekt mellan Aleris, MedHelp, SLL och Agilit. Genom samarbetet får invånarna i Tyresö både bättre tillgänglighet till vård och bättre service.

 

Härutöver har Agilit Svenska AB den 16 december 2016 tecknat ett avtal med MedHelp om ett fortsatt samarbete. Avtalet gäller avrop av produkter och SAAS-tjänster från Agilits e-hälsoplattform samt support. Avtalet löper i ett år med möjlighet till årlig förlängning.

 

Fredrik Eriksson, verksamhetschef på Aleris Vårdcentral i Tyresö, kommenterar
– Vi har redan sett positiva effekter av tjänsten. Tillgängligheten för våra patienter har blivit bättre och MedHelp ser till att patienterna får den hjälp de behöver. Vi har aldrig själva varit med om att hela telefonkön besvarats redan klockan nio på morgonen,säger Fredrik Eriksson, verksamhetschef på Aleris Vårdcentral i Tyresö.

 

Björn Arkinger, affärsområdeschef vårdtjänster, MedHelp, kommenterar
– Vi är mycket nöjda med den tekniska lösningen. Det känns fantastiskt positivt att få skapa en smart e-hälsolösning som direkt kommer patienterna till nytta, säger Björn Arkinger, affärsområdeschef vårdtjänster, MedHelp.

 

Fredrik Thafvelin, VD för Rethinking Care, kommenterar
– Detta är ett bra exempel på hur våra IT-integrationer tillsammans med ett gott samarbete mellan MedHelp, Aleris, SLL och Agilit på ett enkelt vis har effektiviserat och förbättrat vården. Vår e-hälsoplattform Agilit har gjort det möjligt att tänka i nya banor och därigenom skapat ett konkret mervärde för innevånarna i Tyresö. Den är bara en i raden av vårdcentraler med samma utmaning, säger Fredrik Thafvelin, VD för Rethinking Care.

Om MedHelp AB
MedHelp är ett tjänsteföretag med smarta lösningar inom eHälsa som bidrar till samhällsnytta och utveckling. Bolaget förenklar och underlättar för företag, organisationer och vården. I MedHelps roll som vårdoperatör erbjuder bolaget vård på distans med sjukvårdsrådgivning och andra digitala tjänster. MedHelp har flera hundra sjuksköterskor som hjälper sjuka med kompetenta råd via vård på distans. Chefsstöd med sjuk- och friskanmälan underlättar för cheferna. Bolagets arbete inom eHälsa innebär att ge trygghet genom monitorering och dialog med kroniskt sjuka. Vården får hjälp med sjukvårdsnära tjänster och MedHelp är ombud för många stora sjukhus. Att MedHelp täcker Norden gör bolaget stora nog att hjälpa världsledande företag och organisationer. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt. MedHelps hemmamarknad är Norden. I Europa är bolaget en av de största vårdoperatörerna inom branschen.

 

Om Aleris
Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag. Verksamheten har stor bredd och omfattar specialistvård, primärvård och diagnostik, äldreomsorg och hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna. Aleris har närmare 10 000 medarbetare fördelade på 450 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Som privat aktör vill bolaget vara en god samarbetspartner till den offentliga vården och omsorgen, såväl ett komplement som en integrerad del.

 

För ytterligare information om Agilit Svenska AB, vänligen kontakta:

Gunnar Strand – VD
Telefon: 08-27 57 50
E-post: gunnar.strand@agilit.se

 

För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-38 67 41
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Comments are closed.