Japanska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

Aino Health – Emission och listning på First North
Nov 29, 2016
HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB
Dec 8, 2016
Show all

Japanska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det japanska patentverket (”JPO”) har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan i Japan. Patentet ger Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj ytterligare på en för Idogen viktig marknad.

Japanska patentverket har meddelat att de avser bevilja Idogens patentansökan med ansökningsnummer 2013-546073. Patentet tillhör Idogens andra patentfamilj och ger ett brett skydd för Idogens teknologi. Formellt godkännande kommer att erhållas efter att Idogen har betalat de officiella avgifterna under kommande veckor.

”Genom att ytterligare en stor marknad för vårt tolerogena vaccin nu läggs till patentportföljen stärks våra framtida möjligheter. Beslutet innebär en tydlig värdeökning av vår produktportfölj”,kommenterar VD Lars Hedbys.”Det är mycket glädjande att japanska patentverket avser bevilja detta patent.”

Ett godkänt patent ger skydd för teknologin i 20 år från datumet för inlämning av PCT-ansökan, vilket innebär att Idogens patent kommer att ge skydd i Japan till och med år 2031. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ. Relaterade patentansökningar i denna patentfamilj är under handläggning i Kanada, Europa och USA. Idogens första patentfamilj täcker ytterligare aspekter av att använda zebularin för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ och är hittills godkänd i Europa.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Comments are closed.