Idogen signerar avtal med global kontraktforskningspartner

Nyemission i Rethinking Care Sweden AB
Nov 15, 2016
Aino Health – Emission och listning på First North
Nov 29, 2016
Show all

Idogen signerar avtal med global kontraktforskningspartner

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget har slutit avtal med Advinus Therapeutics (”Advinus”), ett ledande globalt kontraktsforskningsföretag, för tillverkning av zebularin till kommande prekliniska och kliniska studier. Zebularin är en nyckelkomponent i Idogens tolerogena vaccin. Avtalet innebär att zebularin ska tillverkas enligt gällande regelverk för GMP (”Good Manufacturing Practice”). Idogen tar därmed ett viktigt steg mot en produkt för kliniska prövningar.

Idogen startar nu samarbetet för att tillverka bolagets läkemedelskandidat zebularin i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP), med ett globalt ledande kontraktsforskningsföretag. Zebularin i GMP-kvalitet är nödvändigt för prekliniska säkerhetsstudier av bolagets tolerogena dendritiska celler och för den kommande första kliniska studien, vilken bolaget beräknar att inleda under 2018. Idogen har gjort en kvalitetsgranskning på plats hos Advinus och säkerställt att nödvändiga myndighetskrav uppfylls.

Den framgångsrika proof-of-concept-studien i humana celler har tillsammans med den lyckade kapitaliseringen senast lett till att vi nu tar ytterligare ett steg mot att kunna producera vårt tolerogena vaccin. Med avtalet klart för GMP-tillverkning av zebularin innebär det att vi följer den kommunicerade tidplanen för utvecklingen mot kliniska studier och en behandling av svårt blödarsjuka patienter med antikroppar mot faktor VIII.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Advinus Therapeutics

Advinus är ett kontraktforskningsbolag (CRO) med en bredd av tjänster, inom områdena preklinisk toxikologitestning, kemisk processutveckling, analytisk forskning och utveckling, läkemedelsmetabolism och farmakokinetik för läkemedels- och bioteknikindustrin. Bolaget har över 24 års erfarenhet av studier i enlighet med globala regelverk för läkemedelstillverkning. För mer information om Advinus Therapeutics, se www.advinus.com.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Comments are closed.