HCN Groups har nyttjat samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 i Idogen AB

Grundaren av BIMobject®, Stefan Larsson, huvudtalare vid Red Herring Global i Los Angeles
Okt 7, 2016
Freedesk AB fortsätter sina framgångar på marknaden
Okt 21, 2016
Show all

HCN Groups har nyttjat samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 i Idogen AB

HCN Group AB meddelar härmed att bolaget per 17/10-2016 nyttjat samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 i Idogen AB. Nyttjandet innebär en teckning av HCN Group AB om cirka 1,2 MSEK. Med anledning av det goda deltagandet i nyttjandet av teckningsoptioner, med en nyttjandegrad om ca 97,3 %, sjunker dock HCN Group AB:s procentuella innehav i Idogen AB från cirka 10,66 procent till cirka 9,3 procent.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Bergqvist, VD HCN Group AB

staffan.bergqvist@hcngroup.se

tel.0733-860879

Comments are closed.