HCN Group fortsätter öka successivt i IDOGEN

Idogen AB:s största ägare utökar sitt innehav i bolaget
Jul 20, 2016
Wexito 3 AB förvärvar aktier i Inuheat Group AB
Jul 20, 2016
Show all

HCN Group fortsätter öka successivt i IDOGEN

HCN Group AB, Idogen AB:s (”Idogen”) enskilt största aktieägare, har ökat sin ägarandel från 1 043 905 aktier till 1 058 227 aktier. HCN Group AB:s innehav utgörs därutöver av 145 985 teckningsoptioner av serie TO 1.

Comments are closed.