HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB

Japanska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan
Dec 5, 2016
Positivt beslut för Idogens särläkemedelsansökan i Europa
Dec 12, 2016
Show all

HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB

HCN Group AB meddelar idag att de som Idogens enskilt största aktieägare, utanför ordinarie handel har förvärvat 53 359 aktier i Idogen från LU Holding AB. HCN Group AB ökar därmed sin ägarandel i Idogen till cirka 9,8 % av kapitalet. I förvärvet ingår även en option att under första kvartalet 2017 köpa ytterligare 150 000 aktier från LU Holding AB. 

LU Holding AB är Lunds universitets innovationsbolag med uppgift att med investeringar och kompetens stödja nybildade bolag sprungna ur forskning från Lunds universitet. Försäljningen av aktier är i linje med deras uppdrag ‒ att investera i innovationsbolag och avyttra innehav efter marknadsnotering i syfte att kunna investera i nya innovationer.

HCN Group AB har en stark tro på Idogens affärsidé. VD och ledning följer planen och har levererat över förväntan och vi ser en betydande uppsida i bolaget framöver. Cellterapi är ett område som växer och som vi räknar med kommer att fortsätta växa snabbt under 2017. Idogen har under året gått från att ha en molekyl till att nu ha potentiellt fem stycken molekyler, vilket har öppnat upp för flera möjligheter för bolaget. Får Idogen patent på samtliga molekyler kommer de att ha ett mycket starkt skydd för sin cellterapimetod enligt vår bedömning. Vi har även TiGenix NV som slöt ett betydande licensavtal med Takeda Pharmaceuticals inom cellterapi i somras som visar värdet på cellterapiföretag idag. Om Idogen är nästa bolag som sluter ett licensavtal inom cellterapi så ser vi helt andra värden på bolaget och det är något jag tror kommer att bli betydelsefullt för Idogens framtid.

Att bolaget även lyckats attrahera långsiktiga och erfarna investerare skapar en finansiell stabilitet inför bolagets fortsatta utveckling.

Idogen går en spännande tid till mötes”, kommenterar Staffan Bergqvist, VD i HCN Group AB.

Comments are closed.