HCN Group AB köper aktier i Enzymatica AB

Idogen skickar celler på omskolningskurs
Sep 5, 2016
Idogen rapporterar viktigt genombrott – positiva resultat från proof-of-concept-studie i humana celler
Sep 12, 2016
Show all

HCN Group AB köper aktier i Enzymatica AB

HCN Group AB har köpt 300 000 aktier i Enzymatica AB (”Enzymatica”). HCN Group AB äger därmed cirka 0,4 procent i Enzymatica. Staffan Bergqvist, VD i HCN Group AB, är medgrundare av Enzymatica. Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners.

Härutöver har Enzymatica förvärvat Zymetech omfattande en strategiskt viktig patentfamilj och ”know-how” kring den ensymteknologi ColdZyme är baserad på, varvid bolaget nu kan erbjuda potentiella distributionspartners både exklusivitet och högklassigt samarbete. Styrelsen i Enzymatica beslutade i augusti 2016 om en nyemission om 40,3 MSEK vilken riktar sig till Abanico Invest AB, Fibonacci Asset Management AB och RoosGruppen AB, som utgör en begränsad krets av nya och befintliga investerare, av långsiktig karaktär.

”Jag har en stark tro på Enzymaticas affärsidé. Bolaget fortsätter att öka försäljningen på de marknader Enzymatica redan är verksamma och har som målsättning att etablera en internationell försäljning genom välrenommerade partners. Härutöver har bolaget förvärvat Zymetech – något jag tror kommer att bli betydelsefullt för Enzymaticas framtid. Enzymatica befinner sig i en spännande fas med fokus på internationell expansion. Att bolaget även lyckats attrahera långsiktiga och erfarna investerare skapar en finansiell stabilitet inför bolagets fortsatta utveckling. Enzymatica går en spännande tid till mötes”, kommenterar Staffan Bergqvist, VD i HCN Group AB.

www.hcngroup.se

Comments are closed.