Enzymatica har godkänts för listning på Nasdaq First North – handelsstart den 15 juni 2015

Schneider Electric Industries SAS tecknar ett globalt ramavtal
Maj 12, 2015
Enzymatica ringde in bolaget på Nasdaq First North
Jun 15, 2015
Show all

Enzymatica har godkänts för listning på Nasdaq First North – handelsstart den 15 juni 2015

Enzymatica AB (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North. Sista dag för handel på Aktietorget är fredagen den 12 juni och första dag för handel på Nasdaq First North är måndagen den 15 juni 2015. Styrelsen för Enzymatica har i samband med listningen upprättat en bolagsbeskrivning som nu offentliggörs.

Som ett led i Enzymaticas utveckling och ökade internationella närvaro har styrelsen för Enzymatica ansökt om, och erhållit, godkännande för upptagande till handel med bolagets aktier på Nasdaq First North. Listningen på First North är ett naturligt delsteg mot Nasdaqs huvudlista.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listflytten. Aktien kommer fortsätta att handlas under kortnamnet ENZY med ISIN-kod SE0003943620. Erik Penser Bankaktiebolag kommer att agera Certified Adviser för Enzymatica.

För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som upprättats inför listningen på Nasdaq First North. Dokumentet kan läsas via länken nedan och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.enzymatica.se/IR.

Bolagspresentation i Stockholm den 11 juni kl 12-13

Den 11 juni kl 12-13 håller VD Fredrik Lindberg en bolagspresentation hos Remium på Kungsgatan 12-14 i Stockholm. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt via mail event@remium.com. Vid frågor kontakta Remium på telefon 08 – 454 32 00 eller via mail event@remium.com.

Comments are closed.