Aino Health – Emission och listning på First North

Idogen signerar avtal med global kontraktforskningspartner
Nov 21, 2016
Japanska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan
Dec 5, 2016
Show all

Aino Health – Emission och listning på First North

Aino Health – affärsidé och strategi

Sjukfrånvaro är ett centralt och växande problem i Europa med stora kostnader. Aino Health erbjuder en molnbaserad processlösning – Health-Manager – integrerat med kundens personalsystem för att öka hälsomedvetandet i olika organisationer och sänka personalens sjukfrånvaro.

Verksamheten är implementerad i lönsam fullskaledrift i Finland där bolaget har kunder med totalt 33 000 anställda. Aino Health genomför en IPO och nyemission för finansiering av expansion till Sverige och Tyskland.

Erbjudandet

Erbjudandet uppgår till högst 53,8 MSEK fördelat på nyemission 46,8 MSEK och en övertilldelning på 7,0 MSEK för kursstabilisering. Bolaget tillförs totalt högst 48,8 MSEK efter emissionskostnader.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på sammanlagt 31,9 MSEK, motsvarande 68 procent av nyemissionen.

Teckningskursen uppgår till 26 SEK per aktie motsvarande ett bolagsvärde på 94,2 MSEK innan emissionen. Teckning sker under perioden 28 november – 8 december med planerad handelsstart på Nasdaq First North den 16 december 2016.

Välkommen på bolagspresentation
Måndag 5 december 17.30
Kvällspresentation Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27. Enkel förtäring serveras. Anmälan till seminarium@penser.se

Tisdag 6 december 12.00
Lunchpresentation Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27. Lunch under presentationen. Anmälan till seminarium@penser.se

LÄS MER OM ERBJUDANDET

LADDA NED PROSPEKT

LADDA NED TECKNINGSSEDEL

Comments are closed.