Aino Health startar verksamhet i Sverige – Stockforsa Invest med 500 anställda första kund

Global exponering av Freedesks produkter
Dec 22, 2016
HCN Group - Rethinking
Rethinking Care Sweden AB inleder samarbete med MedHelp AB
Dec 27, 2016
Show all

Aino Health startar verksamhet i Sverige – Stockforsa Invest med 500 anställda första kund

Aino Health startar verksamhet i Sverige efter genomförd IPO. Stockforsa Invest med 500 anställda är första pilotkund med nyttjande av Aino Health Manager och Aino HealthDesk.

Stockforsa Invest har valt Aino som samarbetspartner för en komplett plattformslösning för att bättre kunna analysera och hantera förebyggande hälso- och sjukvård. Med hjälp av plattformen Health Management från Aino Health räknar Stockforsa Invest med att kunna öka lönsamheten och konkurrenskraften i koncernens olika bolag.

Stockforsa Invest-koncernen består av ett flertal bolag med olika verksamheter inom verkstadsindustri och life science med mer än 500 anställda.

En viktig faktor i att uppnå koncernens affärsmål är att koncernens alla medarbetare får professionell hjälp i att hantera sjukfrånvaro och att förebygga risker som kan komma att äventyra arbetsförmågan.

 ”Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att kunna leverera den bästa, tryggaste och mest hållbara lösningen till våra kunder inom alla våra segment. Att kunna ge våra medarbetare möjlighet till professionell hjälp när de är sjuka samtidigt som våra bolag genom Aino Healths arbetsprocess och verktyg blir bättre rustade att hantera problematiken med sjukfrånvaro, är föross huvudanledningen till att vi valt Aino som samarbetspartner. Aino Healths tjänster kommer också vara ett viktigt led i koncernens hållbarhetsarbete med de nya skyldigheter vi ålagts enligt det EU-direktiv som skall tillämpas från 2017. Att ökad närvaro också leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft är en win win för alla parter”, säger Lars-Göran Håkansson, ägare till Stockforsa Invest AB.  

”Jag är mycket glad över det förtroende vi fått och att vi fått i uppdrag att hjälpa Stockforsa Invest att hantera hela värdekedjan inom Stockforsas företagshälsa. Vårt uppdrag kommer att innefatta våra produkter HealthManager och HealthDesk samt alla tillhörande tjänster, processer och rutiner kopplade till utbildning av chefer”, säger Jyrki Eklund.

Detta är den första ordern i Sverige sedan Aino Health blev listat på Nasdaq First North. Vi kommer att sätta upp ett call center för HealthDesk i Sverige och vänder oss nu till statliga och kommunala organisationer, tjänste- och serviceföretag samt tillverkande industri med vårt erbjudande. Aino Health bidrar till kostnadsbesparingar och effektiviseringar av verksamheten samt ökad lönsamhet och konkurrenskraft genom att införa hälsoledning som ett dagligt verktyg.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt attoffentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomnedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl. 8.00 CET.

För mer information kontakta:
Jyrki Eklund, VD Aino Health
Telefon: ​+358 40 042 4221
E-mail: ​jyrki.eklund@ainohealth.com

Om Aino Health
Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.

Comments are closed.