HCN GROUP AB ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV I IDOGEN AB (PUBL)

Cellterapiföretag genomför storaffär
Jul 13, 2016
Idogen AB:s största ägare utökar sitt innehav i bolaget
Jul 20, 2016
Show all

HCN GROUP AB ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV I IDOGEN AB (PUBL)

HCN Group AB, Idogen AB:s (”Idogen”) enskilt största aktieägare, har ökat sin ägarandel från 10,3% (981 941 aktier) till 10,66% (1 043 905).HCN Group AB:s innehav utgörs därutöver av 145 985 teckningsoptioner av serie TO 1.

HCN Group AB ökar sitt innehav då Idogen har gått in i en ny fas och mycket nytt rapporterats från bolaget just nu. Idogen har kommunicerat många intressanta nyheter nyligen och det finns förväntningar på fler nyheter, vilka förhoppningsvis visar goda resultat, vilket indikerar att Idogen skruvat upp tempot i bolaget och att forskningen gett resultat. Under våren kommunicerade Idogen att de söker patent för ytterligare fyra stycken substanser som, i likhet med bolagets första substans zebularin, har möjlighet att uppgradera IDO1. Fynden breddar Idogens portfölj, skapar potential att anpassa behandlingen för olika sjukdomar och stärker möjligheterna till framtida utlicensieringar.

Med Agneta Edberg i teamet har Lars Hedbys fått en mycket kompetent ordförande till Idogen med ett stort kontaktnät som är internationellt och inte bara inom  forskningsområdet utan också med aktörer och tänkbara samarbetspartners viktiga för den finansiella och kommersiella utvecklingen av Idogens verksamhet

Idogen har en helt ny behandlingsform på väg ut till marknaden. Med flera av substanserna kring toleregena vacciner och med rätt partners bör Idogen nå miljardvärdering på sikt.

http://idogen.com/160708_MB_Tigenix.pdf http://idogen.com/160706_MB_Cellterapicentrum.pdf

http://idogen.com/160620_PM_Samarbete_med_Oxford.pdf

http://idogen.com/160613_PM_PoC.pdf

Om HCN Group AB

HCN Group är ett företag som investerar och tar aktiv del i olika företag och verksamheter. Bolaget vill vara med och utveckla verksamheter långsiktigt tillsammans med entreprenörer och medarbetare. Bolaget arbetar för att skapa värden för entreprenörer, investerare och bolagens aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag.

Visionen är att skapa en portfölj med långsiktiga investeringar i framgångsrika företag. Som ägare avser HCN Group vara långsiktig och aktiv. HCN Group investerar både i noterade och onoterade mindre och medelstora entreprenörsföretag i expansionsfas och/eller förändrad ägarstruktur som har bra potential att växa, utvecklas och nå nya resultatnivåer.Bolaget har inga branschbegränsningar och strävar efter ett delägande över 10% HCN Group AB investerar i bolag via HCN Group AB eller genom dotterbolaget Cove Neck Invest AB eller (NII) Nordic Innovation Invest AB.

Comments are closed.