Organisation

Organisation

HCN Group AB har en liten, flexibel och effektiv organisation med endast en handfull anställda. HCN Group AB har också ett stort nätverk som tillför ytterligare kompetens i verksamheterna som HCN Group AB investerar i. Nätverket bolaget besitter har byggts upp under flera år och har bidragit med många kontakter och bred kompetens.

Dagens organisationsstruktur gör att HCN Group AB har korta beslutsvägar, kan agera tidseffektivt och dessutom minimera förvaltningskostnaden, vilket är en viktig faktor för HCN Group – ägda bolag skall bli ett attraktivt investeringsalternativ.

Huvudkontoret ligger i Bjärred.