Om oss

Om oss

HCN Group AB har sin grund i Staffan Bergqvist företagande och investeringshistorik som startade i och med investeringen och grundandet av Enzymatica AB  år 2007, HCN Group AB som ägarbolag skapades 2011 och har varit delaktig i att notera 8 bolag på olika marknadsplatser samt starten av bl.a. Swedish Growth Fund 2016.

HCN Group AB är ett aktivt ägarbolag som verkar för långsiktig ägande. I dagsläget är HCN Group AB aktieägare i sex börsnoterade innehav, samtliga med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stor utvecklingspotential.

Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska HCN Group AB bidra till en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för bolagets aktieägare. Ledstjärnorna i arbetet är sund affärsmässighet, engagemang, dialog och tydlig lågkostnadsprofil. HCN Group AB är även öppet för nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag med stor utvecklingspotential och internationella expansionsmöjligheter för att ytterligare addera värde till HCN Group ABs ägare.